Farební drobčekovia južnej Ameriky – časť 1

Sphaerodactylus homolepis

 

V oblasti južnej Ameriky, strednej Ameriky a karibskej oblasti žijú drobní predstavitelia gekónov, z rodov Gonatodes a Sphaerodactylus. Veľa druhov týchto rodov má výrazne sfarbenie, hlavne v období množenia sa ešte viac zvýrazní a vtedy sa dajú jasne odlíšiť samce a samičky (sexuálny dimorfizmus). Rozdiely sú to natoľko výrazné, že niekedy samček a samička sú natoľko odlišní, že vyzerajú ako dva odlišné druhy.

Rod Sphaerodactylus

 

Sphaerodactylus torrei – samec

 

 

 

Sphaerodactylus torrei – samica

 

Mnoho druhov však má nenápadné zafarbenie, nakoľko žijú a zdržiavajú sa v opadanom lístí lesov a krovín, niektoré sa však zdržiavajú aj na stenách stavieb a múrov plotov. Gekóny rodu Sphaerodactylus  sú gekóny hlavne  s dennou aktivitou, hlavne v popoludňajších hodinách až večerných.  Jeden z predstaviteľov týchto rodov patrí aj medzi jedného z najmenších, Sphaerodactylus ariasae. Dorastá do dĺžky 35 mm a žije v Dominikánskej republike.

 

Sphaerodactylus ariasae – jeden z najmenších gekónov

 

Vyskytujú sa v Južnej Amerike od Brazílie smerom na sever cez Strednú Ameriku a v Karibskej oblasti. V Karibskej oblasti sa jedná hlavne o Kubu, Bahamy, Portoriko, Hispaniola a Malé Antily. Z tohto rodu je v súčasnosti známych 97 druhov a 86 ich poddruhov, takže je to jeden z najväčších rodov gekónov v počte druhov.

 

Sphaerodactylus molei

Tento druh je možné chovať v malých teráriách s rozmermi 20 x 20 x 20 (d x v x h), pri druhoch ktoré sa zdržiavajú viac na zemi, a pohybujú sa hlavne na pôde s rozmermi 20 x 10 x 20, je potrebné zabezpečiť pomocou vetracej mriežky vhodné prúdenie vzduchu. Substrát je dobrá zmes rašeliny s pieskom, ale piesok nesmie byť ani veľmi prašný, ale nesmie byť drsný s abrazívnym účinkom. Je potrebné v teráriu im zabezpečiť možnosť úkrytu z rastlín, kúskov kôry. Najlepšie je ich chovať v páre alebo v malej skupinke jedného samca a niekoľko samíc.

Pre chov je dobré zabezpečiť teploty cez deň medzi 23-28°C, v noci môže poklesnúť na 18-20°C, vlhkosť vzduchu 60-80%. Ako kŕmenie, nakoľko sú to hmyzožravé gekóny sa im predkladajú chvostoskoky (pri malých druhoch), menšie drozofily, malé cvrčky (mikrocvrčky), malé larvy kostných červov, malé húsenice zavíjača voskového.

Peter Mokrý