Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Peter Balog

Fyzika vraj dokazuje existenciu Boha

Keď v roku 1967  G.I. Šipov končil štúdium na Moskovskej univerzite a pod vedením člena Ruskej akadémie vied L. V. Keldyša napísal svoju diplomovú prácu, zaujal ho - ako budúceho vedca - jeden z najzávažnejších problémov teoretickej fyziky: zjednotená teória polí, ktorú na začiatku 20. storočia načrtol Albert Einstein. Počas posledných 35 rokov svojho života sa geniálny Einstein snažil sformulovať všeobecnú teóriu poľa.

Celý článok

„Kráľovstvo za koňa“ verzus „malí králi“

Rok 897 pokladajú maďari za rok zaujatia Panónie, ako nazývali rimania časť územia zadunajska. Podľa legendy pri úteku z Chazárie ich v zadunajsku prikvačila zima, a preto 128 hláv maďarských rodín, sa rozhodlo vyslať  vyjednávača menom Kirkund, aby požiadal kráľa Svätopluka o možnosť prezimovať na územi jeho kráľovstva. Kráľ Svätopluk bol veľkodušný a dal maďarským uprchlíkom to čo požadovali.

Celý článok

"Krvavá" grófka Bátoryová sa vydávala vo Vranove a vraždila aj na východnom Slovensku

Alžbeta sa narodila v roku 1560 v Nyibátore. Keď mala 13 rokov zasnúbili ju vo Vranove s 18-ročným Františkom Nádašdym, synom palatína Tomáša Nádašdyho zo Šarváru. Ôsmeho mája 1575 bola vo Vranove veľkolepá svadba, na ktorej sa podľa písomných dokladov zúčastnilo až 4 500 svadobčanov.

Celý článok

Sečovčan Emery Roth dal tvár Manhattanu

Emery Roth sa narodil roku 1871, ako jedno z ôsmych detí v židovskej rodine v Sečovciach. Bol šikovným a nadaným chlapcom, ktorý vynikal v kreslení. Jeho rodičia vlastnili miestny hostinec, ktorý slúžil ako centrum vtedajšieho spoločenského diania v meste, takže chlapec vyrastal vo veľmi slušných pomeroch.
Celý článok

Stránka 11 z 11