Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Peter Balog

Tajomná planéta Nibiru sa blíži k Zemi!

Najslávnejšia z planét slnečnej sústavy, nazývaná Babylončanmi Marduk, podľa svojho boha vojny, bola známa aj starovekým Mayom ako Nibiru, čo znamená v preklade  „skriženie neba a zeme“. Táto planéta  na rozdiel od 9 planét našej slnečnej sústavy, ktoré obiehajú okolo Slnka v smere hodinových ručičiek,  obieha opačne a po  niekoľkonásobne väčšej ekliptike. Nibiru je  5 razy väčšia ako Zem a obieha ju   každých  3600 rokov. Podľa starých Mayov,  by sa mala Nibiru vrátiť k Zemi v roku 2012 a natrvalo ovplyvniť a skrížiť  budúcnosť Zeme. Nevediac akým spôsobom, preto ich kalendár končí v roku 2012.
Celý článok

Boli sme na „párty“ so „Salvišmi“!

Ako každoročne, aj tento rok, konal sa v dňoch 15. – 17. júla 2011 oblastný zjazd Jehovových svedkov  na zimnom štadióne v Trebišove. Zjazdu predchádzala niekoľkodňová kampaň, počas ktorej pozývali svedkovia na svoj zjazd širokú verejnosť. Vybavená pozvánkou , sa aj naša redakcia prišla pozrieť  17. júla 2011 na túto u nás pomerne známu komunitu kresťanov. Pozvánka upozorňovala na  kľúčovú prednášku zjazdu „Zničia ľudia zem?“, v ktorej dostali poslucháči biblickú odpoveď na to, ako to nakoniec dopadne s ťažko skúšanou zemou a ničením jej  životného prostredia.

Celý článok

Náboženstvá, bohovia, mýty, legendy

Mytológie bohov  starovekých národov  odrážajú rôzne časti biblických správ, avšak v prekrútenej , polyteistickej podobe. Legendy opisujú, že určití bohovia zabíjali hadov. K náboženstvám mnohých starovekých národov, tiež patrilo uctievanie boha, ktorý bol postavený do role dobrodinca, ktorý zomrel násilnou smrťou na zemi a potom bol privedený opäť k životu.Takýto boh bol vlastne zbožštený človek, na ktorého sa nesprávne nazeralo ako na „zasľúbené semeno“ /Genezis 3:15/ Mýty hovoria tiež o milostných záležitostiach bohov s pozemskými ženami a o hrdinských činoch ich hybridných potomkoch v dobe pred potopou. Zvláš v gréckej mytológii sa odráža obraz neviazaného a násilného  života týchto bohov. / Genezis  6:1,2,4, Júda 6/  Na zemi takmer nie je národ  , ktorý by nemal nejakú legendu o celosvetovej potope. V legendách  ľudstva je takisto možno nájsť správy o stavbe veže. Pokúsim sa do náboženstiev, bohov , mýtov a legiend vniesť svetlo pravdy  pomocou  dostupných faktov.

Celý článok

Poučenie z dejín Slovenska

Niekomu stačia k pochopeniu dejinných súvislostí encyklopedické heslá, či chronológie. Iní sa uspokoja  s interpretáciou prameňov, teórií a konštrukcií. Okruh zachovaných prameňov je však úzky a nemá vždy tú výpovednú hodnotu, ktorú by sme potrebovali. To platí ako pre prvotné osídlenie starých Slovanov, aj pre  Veľkomoravskú ríšu, ako aj  neskoršie storočia Uhorského kráľovstva. K pochopeniu obdobia 1. až 10. storočia nám  pomohlii archeologické vykopávky. Z 11. - 12. storočia máme niekoľko sto kusov listín a to nielen týkajúcich sa Slovenska, ale aj celouhorského rámca. V neskorších storočiach tento počet narastá geometrickým radom a pribúdajú k nim ďalšie typy prameňov ako sú kroniky,listiny, spisy , kráľovské bully. Tie však  čítala len úzka skupina vzdelancov,  farárov, učiteľov, ktorí ich čiastočne prenášali na svojich farníkov. Poddaní pri každodennej namáhavej práci, aj keby vedeli čítať a písať,  nemali  na to čas.

Celý článok

Umením propagandy je to, čo dokáže zamlčať

Sú len dve desiatky rokov za nami, keď sme prešli z jedného systému do druhého a rétorika našich politických správcov je takmer totožná s tým, čo sme tu mali pred viac ako dvadsaťdva rokmi. Aj vtedy sme počúvali heslá, že len so Sovietskym zväzom a nikdy inak a v rámci RVHP! Aj vtedy jednostranne orientované a závislé médiá spracovávali spoločenské vedomie v podobnom duchu. Máme tu opäť len jedinú šancu, lebo "teraz už žiadna druhá šanca pre Európu nebude"! Máme tu opäť len jedinú možnosť, len jedinné riešenie, ktoré práve teraz vyhovuje týmto politickým správcom, ktorí systém dostali do finančnej, hospodárskej a spoločenskej krízy.

Celý článok

Mýtus Vianoc!

Mýtus sa nikdy nestal,  ale má všeobecnú platnosť. Z tohto pohľadu sú Vianoce najväčším mýtusom. Napriek tomu mu podliehajú ľudia na celom svete, bez rozdielu vierovyznania. Na Vianoce sa začíname pripravovať už na začiatku novembra. Predchádza im zabíjačka, veľké upratovanie, pečenie, veľký nátresk v obchodoch spojený s nakupovaním darčekov, vianočné trhy s vôňou vareného vína, medoviny a perníkov, oslavy Mikuláša či Santa Klausa, posedenia pri kapustnici v práci. A potom hurá každý domov, zvlášť vypravenými vlakmi a autobusmi. Dlho očakávaná magická noc, po zhone príprav je pred nami. Celá krajina, celá zem sa ponorí do polnočného mystéria narodenia Ježiška. Vianoce alebo Kračun, ako nazývali starí Slovania zimný slnovrat !

Celý článok

Stránka 7 z 11