Michalovce

V Michalovciach sa v roku 2012 narodilo 933 detí

V roku 2012 sa v Michalovciach narodilo o 39 detí viac ako v roku predchádzajúcom, celkom to bolo 933 detí - 485 chlapcov a 448 dievčat. Z nich bolo 341 Michalovčanov čo je o 19 viac ako v roku 2011. Najčastejšie ženské mená boli Nela, Sofia a Natália, ale rodičia sa rozhodli pomenovať svoje dcérky aj nezvyčajnými menami ako Kayla, Zara, Rhea.

Celý článok

Najväčšia hanba Michaloviec

dsc_2621Zdevastovaný Veterinárny ústav v Michalovciach je oštarou mesta už jedenásty rok. Sedemposchodová budova Štátneho veterinárneho ústavu v Michalovciach na ulici Sama Chalúpku pripomína ľuďom zarastený prales. Do bývalého sídla Okresného veterinárneho ústavu už naozaj môže vojsť hocikto a stál sa rajom pre asociálov a feťákov. Prinášame vám pohľad do útrob niekdajšej pýchy veteriny, ktorá pri pohľade pripomína budovu zničenú vojnou.

Celý článok

Mesto Michalovce schválilo dotácie zo svojho rozpočtu

michalovce17Mesto Michalovce každoročne poskytuje zo  svojho rozpočtu nenávratné finančné príspevky – dotácie. Na rok 2012 boli vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu mesta na dotácie v celkovom objeme 57 800 €.

Celý článok

Mesto Michalovce začalo rekonštrukciu Pasáže

pasazMesto  Michalovce v týchto dňoch začalo so stavebnými prácami na rekonštrukcii troch ulíc, ktoré vedú do centrálnej mestskej zóny. Ide o kolmé ulice na Námestie osloboditeľov – Ulica Sama Chalúpku,  Duklianska ulica a Pasáž. Budú revitalizované v rámci projektu Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce. Celkové náklady predstavujú sumu takmer pol milióna eur.
Celý článok

Zasadala Rada športových klubov mesta Michalovce

Na svojom prvom tohoročnom zasadnutí sa v uplynulých dňoch zišla Rada športových klubov mesta Michalovce. Zaoberala sa vyhodnotením najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Michalovce za rok 2011, spracovaným Kalendárom športových podujatí na I.polrok 2012 ako i návrhom rozdelenia finančných prostriedkov na podporu mládežníckeho športu na rok 2012.

Celý článok

Gymnáziá, stredné školy a stredné odborné učilištia

Gymnáziá, stredné školy a stredné odborné učilištia
Celý článok

Stránka 10 z 11