Michalovce: Štatistiky mesta za rok 2016

 MG 3285 mn
Vážení občania, prinášame vám štatistické údaje za rok 2016. K 31. decembru 2016 bolo v našom meste evidovaných 38 081 obyvateľov, z toho 19 704 žien a 18 377 mužov.
 
Do Michaloviec sa prisťahovalo z iných obcí 490 občanov, do iných obcí sa odsťahovalo 698 a v rámci mesta sa sťahovalo 716 obyvateľov. V sobášnej matrike zaznamenali v predchádzajúcom roku celkom 224 sobášov, pričom cirkevných bolo 141 a civilných 83. V roku 2016 bolo uzatvorených sedem sobášov s cudzím štátnym príslušníkom (Taliansko, Poľsko, Ukrajina, Srbsko, Veľká Británia a Česká republika). V našom meste a v priľahlých obciach sme za dvanásť mesiacov minulého roka zaevidovali 698 úmrtí, v Michalovciach ich bolo 288, z toho 139 žien a 149 mužov.
 

Zdroj: MsÚ