Michalovce tretie v hodnotení Smart Cities

Mesto Michalovce sa svojim geografickým informačným systémom Web-Gis umiestnilo na 3. mieste, hneď za Prešovom a Nitrou, čo svedčí o vysokej úrovni poskytovaných informácii nášho gis portálu.

Napriek nesporným úspechom, Mesto Michalovce svoj mapový portál Web-Gis neustále zdokonaľuje a v týchto dňoch je už sprístupnený v novej - aktualizovanej verzii. Nájdete ho na stránke https://michalovce.web-gis.sk. Portál prešiel estetickou úpravou ale nájdeme tu aj rôzne funkčné novinky a vylepšenia.

Pri vyhľadávaní adries portál ponúka na výber príslušné názvy ulíc z databázy podľa zadaného písmena. Rovnako je to aj pri vyhľadávaní čísel jednotlivých parciel. Ďalšou novinkou je tzv. priblíženie oblasti označením. Ide o priblíženie oblasti vyznačenej myšou. Samozrejmosťou je už dobre známe meranie vzdialenosti na mape prípadne meranie obsahu plošnej oblasti. Portál obsahuje široký záber mapových vrstiev, ako napríklad ortofotomapu, zastávky MHD, vrstvu katastra, verejného osvetlenia, volebných obvodov a okrskov či autorizovanú vrstvu majetku mesta, daní a poplatkov, ale aj novú autorizovanú vrstvu týkajúcu sa kontroly kosenia trávnatých plôch verejných priestranstiev. Veľmi užitočnou pomôckou pri práci s mapou je jej uloženie do formátu pdf alebo jpg. Novinkou je aj zdieľanie presného aktuálneho zobrazenia mapy pomocou nového tlačidla.

Napriek vylepšeniam portálu Web-Gis sa ďalej usilujeme o jeho zdokonalenie, a to aj formou zapracovania pripomienok a podnetov od našich občanov. Preto sa na ňom nachádza možnosť pripomienkovať ľubovoľnú časť mapy prostredníctvom konkrétneho adresného bodu na mape. Táto pripomienka je zasielaná na spracovateľa mapy a následne riešená. Veríme, že vynovený mapový portál bude dobre slúžiť nielen občanom nášho mesta, ale aj iným záujemcom a užívateľom.