Michalovčania budú môcť diskutovať s predstaviteľmi Mesta

IMAG2456Zhromaždení sa zúčastnia poslanci zvolení v jednotlivých volebných obvodoch, primátor mesta, zástupca primátora mesta, prednosta mestského úradu, zástupca prednostu MsÚ, hlavná kontrolórka, riaditeľka Služby mesta Michalovce, s.r.o., riaditeľka MsKS, riaditeľka TV Mistral, riaditeľ TaZS Michalovce, riaditeľ Domspráv Michalovce, s.r.o., ako správca bytového fondu mesta, náčelník mestskej polície a pracovníci mestského úradu. Zároveň budú prizvaní aj zástupcovia OSBD Michalovce, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Michalovce, prevádzkovateľ MAD, zástupca KSK - odbor dopravy a prevádzkovateľ prímestskej autobusovej dopravy – Arriva Michalovce, a.s.

Zhromaždenia obyvateľov sa konajú pravidelne každý rok. Zvyčajne v jarnom období, s výnimkou rokov komunálnych volieb, kedy sú zhromaždenia zvolávané pred termínom volieb, aby slúžili zároveň ako priestor pre odpočet plnenia volebného programu. Vedenie mesta považuje takúto formu stretávania sa s občanmi za výbornú príležitosť dozvedieť sa od nich, ako hodnotia prácu predstaviteľov Mesta Michalovce. Na zhromaždeniach sú často prezentované aj kritické názory, ale aj rôzne podnety a návrhy. Verejné zhromaždenie sú pre samosprávu najlepšou spätnou väzbou.

 

Podrobné informácie o konaní zhromaždení občanov nájdete v tabuľke.

 

Dátum

Volebný obvod

Čas

Miestnosť

7.3.2016

I.- Centrum

17.00            

MsKS – malá zasadačka

8.3.2016

II.- Východ

17.00

III. ZŠ, Moskovská 5

9.3.2016

III.- Juh

17.00

IV. ZŠ, Komenského 1

10.3.2016

IV.- Západ,Sever

17.00

II. ZŠ, J.Švermu 6

11.3.2016

V.- Stráňany

17.00

SOŠT, Partizánska 1

14.3.2016

VI.-Močarianska

17.00

Kultúrno-spoločenský dom

(bývalá MŠ), A.Šándora 1

15.3.2016

VI.-Kapušianska

17.00

SOŠT, Kapušianska 4

16.3.2016

VI.-Topolianska

17.00

TOPO-life, Topolianska 168