V Michalovciach sa v roku 2015 narodilo 965 detí

V Michalovciach sa v uplynulom roku narodilo 965 detí.  Z nich bolo 344 Michalovčanov, 172 dievčat a 172 chlapcov. Medzi najčastejšie mená, ktoré rodičia dávali svojim deťom patrili u chlapcov Jakub, Patrik, Adam, Dominik a Peter.
decko
 
Najobľúbenejšími dievčenskými menami boli Ema, Nina, Timea, Alexandra, Eliška a Jasmina. Vyskytli sa však aj nezvyčajné, priam exotické mená pre novorodencov – Scarlet, Fatima, Asia, Ramona, Melody, Feriha, Mohamed, Emír, Jún, Jensen, Timon, Czombor a iné.

Do Michaloviec sa prisťahovalo z iných obcí 570 občanov, do iných obcí sa odsťahovalo 641 a v rámci mesta sa sťahovalo 773 obyvateľov.

V sobášnej matrike sme zaznamenali v roku 2014 celkom 243 sobášov, pričom cirkevných bolo 173 a civilných 70. Pätnásť sobášov bolo uzatvorených s cudzím štátnym príslušníkom.

V našom meste sme za dvanásť mesiacov minulého roka zaevidovali 802 úmrtí, zomrelých Michalovčanov bolo 353, z toho 168 žien a 185 mužov.

Zdroj: MsÚ