Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Udeľovanie titulu CIEN MESTA a CIEN PRIMÁTORA MESTA Michaloviec

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva pri príležitosti odovzdávania ocenení CIEN MESTA a CIEN PRIMÁTORA MESTA Michaloviec sa konalo 14. decembra o 17.00 hod. vo veľkej sále MsKS v Michalovciach.    
Ocenenie udeľuje samospráva jednotlivcom a kolektívom, ktorí v predchádzajúcom roku dosiahli mimoriadny výsledok v oblasti z umeleckého, športového, kultúrneho alebo aj pedagogického života.

Ceny mesta Michalovce za rok 2012 bola udelená týmto jednotlivcom a kolektívom:

- Futbalový klub MFK Zemplín (pri príležitosti 100. výročia organizovaného futbalu v meste).
michalovce
- Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (za dlhodobú starostlivosť o mesto, pri príležitosti 50. výročia vzniku inštitúcie)
michalovce2
- Michal Klíma (za prezentáciu zemplínskej ľudovej piesne, jej uchovávanie a autentický prejav, pri príležitosti okrúhleho životného jubilea)
michalovce3
- Ing. Milan Matejovič (za rozvoj mesta, okresu a za rozvoj medzinárodných vzťahov medzi slovenskou republikou a ruskou federáciou)
michalovce4
- Pavol Derfényi (za výrazný rozvoj a propagáciu mesta Michalovce v oblasti politiky a športu, pri príležitosti okrúhleho životného jubilea)
DSC 0900
- Cirkevná základná škola sv. Michala (za podiel na vzdelávaní obyvateľov, pri príležitosti 20. výročia vzniku školy s akcentom na tradičné kresťanské a mravné hodnoty)
901
 
- Hvezdáreň Michalovce (za dlhoročné pôsobenie na vzdelávaní mládeže, pri príležitosti 30. výročia vzniku inštitúcie)
michalovce5
- Materská škola, Ul. J. Švermu 8 (za podiel na vzdelávaní obyvateľov, pri príležitosti 30. výročia vzniku materskej školy)
michalovce6
- Gabriel Hinďoš (za výbornú reprezentáciu mesta v strelectve, motoristickom športe, rádioamatérstve a za podiel na vzniku športového bridžu v Michalovciach, pri príležitosti okrúhleho životného jubilea)
902
 
- Základná škola, Moskovská 1, Michalovce (za podiel na vzdelávaní obyvateľov mesta, pri príležitosti 50. výročia vzniku školy)
- Marián Kravetz (za prezentáciu zemplínskej ľudovej piesne, pri príležitosti životného jubilea)
michalovce7
- Bc. Alena Niklasová (za úspešnú reprezentáciu Michaloviec so svojimi žiakmi v oblasti výtvarného umenia)
michalovce9
- Michalovský klub KST Turista Michalovce (pri príležitosti 30. výročia začiatku činnosti turistického klubu)
michalovce10
- Ladislav Lechan (za vynikajúcu reprezentáciu mesta v športe ako zdravotne postihnutý športovec)
michalovce8
- Spevácky zbor PENÍÉL evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (za šírenie náboženských piesní doma a v zahraničí)
michalovce12
- Doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD. (za rozvoj vysokého školstva v Michalovciach a celoživotný podiel na vzdelávaní obyvateľov mesta i regiónu)
michalovce11
- PaedDr. Martin Molnár (za významnú spoluprácu a propagáciu historických udalostí na Zemplíne)
 
Ondrej Hrabovskýboka